انواع میوه

سیب زرد

این نوع سیب درختی تقریبا بلند دارد با رشدی وسیع که در پایان فصل پاییز برگهایش می ریزد. در نواحی مرطوب و خنک پایدار است .رنگش زرد متمایل به صورتی است و با طعمی شیرین وآبدار.

سیب قرمز

سیب قرمز دارای پوستی صاف روشن و با رنگی شفاف است. مهم ترین پارامتر در تعیین کیفیت  آن عطر سیب است.اگر وزن بیشتری نسبت به اندازه اش داشته باشد نشان دهنده کیفیت بالای آن است. بهترین  دما به منظور نگهداری سیب در حدود1- تا 4+ درجه سانتیگراست .

سیب شمیران

این نوع سیب بوسیله رنگ زرد به همراه خطوط قرمز روی آن شناخته می شود.مرغوبترین سیب در بازار تهران نوع شمیران است.این سیب با طعمی شیرین در اواسط تابستان برداشت می شود.سیب شمیران یکی از در دسترس ترین  سیبها در بازار است.

گلابی ویلیامز

گلابی ویلیامز به طور معمول به عنوان گلابی اروپایی شناحته می شود.این میوه زنگوله ایی شکل  است و پوستی سبز دارد که بعد زرد رنگ می شود. ویلیامز بعنوان یک گلابی تابستانی مورد ملاحظه قرار میگیرد به این معنی که قادر به تحمل هوای سرد نیست. دمای هوای انبار برای این نوع گلابی ها  بین 0 تا 1 درجه ساانتیگراد است.

گلابی شاه میوه

این نوع گلابی پوستی لطیف و صاف دارد که ناشی از کمبود آهن است که بسیار مقام است. زمان برداشت محصول در ابتدای ماه آگوست است. بهترین دما برای شاه میوه بین 1- تا 1+ است.

گلابی دوشس

یک نوع گلابی فرانسوی است که کم محصول است و خیلی دیر رسیده می شود با مزه ایی شیرین. این گلابی شکل مخروطی دارد و در کمپوت سازی  استفاده می شود. زمان برداشت محصول در ابتدای سپتامپر است.

پرتقال

پرتقال میوه ایست که درختش همیشه سبز و ارتفاع آن تا 10 متر می رسد. یکی از فاکتورهای مهم کیفی میوه پرتقال رسیده بودن است. رنگ میوه پرتقال زرد روشن و نارنجی تیره که بسته به نوع آن دارد.همچنین می تواند در دمای اتاق و دور از خورشید نگهداری شود. بهترین دما برای نگهداری آن بین 2+ تا 6+ درجه سانتیگراد است.

گریپ فروت

میوه گریپ فروت نسبت به پرتقال درشت تر است و پوست آن هنگامیکه رسیده باشد نازک و برنگ زرد روشن و صورتی است. گریپ فرت رسیده طعمی ترش و شیرین دارد و کمی تلخ است.دمای نگهداری آن باتوجه به پوست آن متفاوت است برای پوستهای نازک 2+ درجه و در پوستهای  ضخیم بین 1+ تا 12+ می باشد

لیمو

میوه ی با رنگ زرد روشن که  مزه ترشی دارد. در واقع لیمو ترش درختچه ایی است که بلندی آن به چهار متر می رسد و کشت آن فقط در مناطق گرمسیر امکان دارد. لیمو ترش تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه, کل و برگ دارد.میوه اش بیضوی شکل است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان آبدارتر است.

کیوی

Kiwifruits contain good amounts of vitamin A (great for skin, bone, and tooth development, and protected vision, including protection against macular degeneration), and vitamin E (twice the amount found in avocados, with nearly half the calories), along with potassium to balance the body’s electrolytes and limiting hypertension and high blood pressure. The copper in kiwifruit is especially good for children, supporting healthy development in infants, especially in the areas of bone growth and brain development, and also for the formation of healthy red blood cells and building immunity against disease.

انار

انار خوب نسبت به جثه اش سنگین است  ضمنا پوست صاف و شفافی دارد. انار بدون ترک میتواند نشان دهنده مرغوبیت آن باشد  و همچنین نوع آفتاب سوخته ی آن کیفیتی ندارد. بهترین دما برای نگهداری آن 6° درجه است.

انگور

در فرهنگ فارسی به انگورها “تاک” گفته میشود که اغلب برای درست کردن کشمش مورد استفاده قرار میگیرند.انگور به دو نوع دانه دار و بیدانه تقسیم میشود.به رنگهای سیاه قرمز و سبز و به شکلهای گرد بیضی و استوانه ایی وجود دارد. دمای  سرد خانه(انبار) برای نگهداری انگور بین صفر و+1 درجه است.

 

This post is also available in: English